به جان جوشم که جویای توباشم               

                 

             خسی بر موج دریای تو باشم                   

                   

                    تمام آرزم های منی                        

                     

                            کاش                                   

                                 

  یکی از آرزوهای تو باشم  

 

                     


 

نوشته شده توسط فاطیما در جمعه هفدهم خرداد ۱۳۸۷ ساعت 14:23 موضوع | لینک ثابت