به جان جوشم که جویای توباشم               

                 

             خسی بر موج دریای تو باشم                   

                   

                    تمام آرزم های منی                        

                     

                            کاش                                   

                                 

  یکی از آرزوهای تو باشم  

 

                     


 

نوشته شده توسط فاطیما در جمعه هفدهم خرداد 1387 ساعت 14:23 موضوع | لینک ثابت